Altanbyggnation i Järfälla

Markberedning och gräventreprenad av Altanbyggnation i samarbete med ett annat Schaktföretag vid Barkaby i Järfälla. Kommande förbättring av trädgården och bättre kretslopp & miljö.

Trädäck byggt av en altanbyggare i Stockholm.