Markutjämning Altanbygge. Hässelby

Utjämning av tomten med hjälp av grävmaskinster för markarbeten med nivåskillnader, transport och bortforsling av grus, samt anläggning av gräsmatta vid byggnation av ny trappa och altandäck till 2-vånings villa i Norra Villastaden, västra Haninge i Stockholm. Alrunegränd i Hässelby. Sedan tog vår kollega från Haninge i Stockholm över och byggde trädäcket.