Markdränering runt hus. Vendelsö Lyckebyn

Vi utförde en markdränering runt ett hus i Lyckebyn i närheten av Vendelsö. Husägaren hade under lång tid upplevt att tomten väldigt lätt översvämmades vid genomsnittliga regnfall. Vi inspekterade tomten ifråga och drog slutsatsen att en markdränering skulle avhjälpa problemet. Vi grävde ett dräneringsschackt och kopplade samman detta med tomtens dagvattenbrunn. Kunden uppger nu att problemet med översvämningarna inte längre uppstår. Markdräneringen utfördes på Ryttarvägen i Lyckebyn.

Har du en tomt som du tror är i behov av en markdränering? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer om tjänsterna vi erbjuder inom markentreprenad här.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *