Markarbeten Poolanläggning. Värmdö Brunn

Våra grävmaskinster hjälpte en byggentreprenör på Värmdö med markarbeten & anläggning för en ny villapool till fastighetsägare i Brunn utanför Haninge i Stockholm. Betongarbeten, höjnign av befintlig swimmingpool, ej tätskitet eller plattläggning. Gjutning av ny betongplatta 8.36 kvadratmeter 1.5m höga betongväggar på markplattan. Gjutning på 60 cm på befintliga väggar. Arbetets utförande:

Betongplatta armeras med förtagning till väggarna, armering injekteras fast i befintlig platta c200. Plattan gjuts med C32/40 betong, stålslipad yta.

Väggar formas och dubbel armeras med 10 c200, förtagningsjärn injekteras i befintlig vägg dubbla rader c200, svällande i gjutskarv.
Väggarna, platta och trappa gjuts, form och sopor bortforslas. 

Slutligen tog vi in en totalentreprenör från Stockholm som kunde slutföra byggnationen av betongpoolen.