Bo & Bo Renovering AB hjälper företag och kommuner med mark- & anläggning samt belysningsentreprenader av olika slag. Vi arbetar i huvudsak i Haninge i Stockholmsområdet där vi har tillgång till vår maskinpark. Men beroende på jobb kan vi även rycka ut till andra städer, men framförallt Stor-Haninge i Stockholm.

Marktjänster i offentliga miljöer i Norra Haninge i Stockholm

Vi arbetar gärna lokalt och utfört arbeten i norra Haninge i Stockholm så som Norrtälje, Danderyd, Märsta och Upplands Väsby. Företaget har sammanlagt 50 års erfarenhet av mark & anläggning samt utomhusbelysning i offentliga miljöer. Vi arbetar med marknadens ledande leverantörer och de senaste inom styrning och energieffektivisering. Infra arbetar löpande med utbildning och vidareutveckling av medarbetare. Detta för att alla skall vara uppdaterade av  branschens nya rön, den senaste tekniken och aktuella lagar och regler. Bo & Bo Renovering AB använder även material från branschens välrenommerade leverantörer.

Mark- & Anläggningstjänster vi utför: 

 1. Totalentreprenör
 2. Bygga pool
 3. Lägga asfalt
 4. Anlägga avlopp
 5. Trädgårdsanläggning
 6. Stenspräckning & bergsprängning
 7. Bygga altan
 8. Dränering
 9. Markarbete
 10. Bygga husgrund & gjuta platta
 11. Stenläggning
 12. Bygga stentrappa & stödmur
 13. Bygga grusväg & vägarbeten
 14. Renovera källare & Grundisolering
 15. Husrivning

Totalentreprenad inom Mark & Anläggning i Bromma

Vi har ett brett kontaktnät av kunniga samarbetspartners på olika yrkesområden som mark, bygg, smide, el m.m, för snabb och flexibel samordning vid större belysningsentreprenader.  Vi arbetar tillsammans för att utnyttja våra resurser och medarbetarnas kompetens till fullo. Vi ser gärna att åta oss hela projekt som totalentreprenör och fungera som spindeln i nätet. 

Miljö och samhällsansvar Haninge

Bo & Bo Renovering AB arbetar målriktat för att använda miljöbesparande arbetsmetoder och lösningar i det dagliga arbetet. Vidareutveckling av verksamheten och de olika tjänsterna ska baseras på principer för god arbetsmiljö, hög service nivå och långsiktighet.

Avfallshantering & Grustransporter Huddinge

Bo & Bo Renovering AB uppmuntrar sina medarbetare att ta ansvar för sin arbetsmiljö och värna om miljön. Inom avfallshanteringen har vi avtal med SEKA miljöteknik och Lantz Järn & Metall, som garanterar att avfallet från verksamheten tas om hand och behandlas på bästa möjliga sätt med miljön i åtanke i enlighet med gällande regler.

Kontakta ett bra markanläggningsföretag i södra Stockholm idag!

  Namn *

  Telefon *

  Email *

  Fastighetsadress + Ort *

  Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress