Dränering Radhus. Sollentuna

En villaägare ville husdränera sin fastighet samt renovera delvis källare med ny eldragning och bilning av golvet. Våra markarbetare och grävmaskinster bidrog med anläggningsarbeten vid dränering av sockel och tillhörande återställande av stenarbeten, anläggning av rabatter medan vår kunniga byggfirma och branschkollega från Haninge i Stockholm verkställde renoveringen av källaren i Viby på Mäster Henriks allé i Sollentuna, norr om Haninge i Stockholm.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *